Avís Legal

Avís legal i termes d’ús
En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació. Federació Balear de Bàdminton.Com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de badmintonbalear.es inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca a la web, badmintonbalear.es (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal badmintonbalear.es.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM
Llegir Política de Privacitat
COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb badmintonbalear.es. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars;Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;La seua utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, badmintonbalear.es, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de badmintonbalear.es o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant badmintonbalear.es no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicats per l’usuari a badmintonbalear.es poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a badmintonbalear.es, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i badmintonbalear.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

RECLAMACIONS
badmintonbalear.es informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients. L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a web@badmintonbalear.es indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seua reclamació.

L’usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: web@badmintonbalear.es, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Per si pot ser del teu interés, per a sotmetre les teues reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de badmintonbalear.es. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de badmintonbalear.es.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a badmintonbalear.es indicant:
Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació
ENLLAÇOS EXTERNS
Les pàgines de la web badmintonbalear.es, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. badmintonbalear.es no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.
Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcione en aquests Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzen en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.
L’Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal badmintonbalear.es haurà d’obtindre l’autorització prèvia i escrita de badmintonbalear.es L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre badmintonbalear.es i el propietari del lloc en el qual s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de badmintonbalear.es dels seus continguts o serveis

POLÍTICA DE COMENTARIS
En la nostra web i es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguen relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguen difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguen informació que siga òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguen informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulneren la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que puga ser considerat spam en general.
No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intenten forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Amb caràcter general les relacions entre badmintonbalear.es amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE
En cas que qualsevol Usuari tinguera algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal badmintonbalear.es, per favor dirigisca’s a web@badmintonbalear.es

De part de l’equip que formem Federació Balear de Bàdminton t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal